Στέκεται η κόντρα της πρωτοπόρου (2,07)

Γερμανία Β' Γερμανίας