Καλπάζει για την άνοδο η Βέρναμο (2,20)

Σουηδία Β' Σουηδίας