Σε ελεύθερη πτώση η Στάμπαεκ (2,40)

Νορβηγία Α' Νορβηγίας