Θέμα κινήτρου στη Λουκέρνη (2,50)

Ελβετία Α' Ελβετίας