Αναθάρρησε και πάει για το θαύμα η Νιετσιέτζα (2,40)

Α' Πολωνίας